Generalforsamling i Rigspolitiets Idrætsforening

Hvornår:
24. marts 2023 kl. 18:00 – 19:30 Europe/Copenhagen Tidszone
2023-03-24T18:00:00+01:00
2023-03-24T19:30:00+01:00
Hvor:
Oldvej 2
Oldvej 2
3540 Lynge
Danmark
Kontakt:
Jørgen Guldborg

Generalforsamling i Rigspolitiets Idrætsforening
Fredag den 24. marts 2023 kl. 18.00
Farum

§ 10
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af årsrapport + revideret regnskab til godkendelse
 4. Forelæggelse af budgetforslag for det kommende år til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af formand i ulige år
 8. Valg af næstformand i lige år
 9. Valg af kasserer i lige år
 10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 11. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
 12. Valg af revisorer og revisorsuppleant
 13. Eventuelt

28.01.23: Indkaldelse og dagsorden udsendt.

Efterfølgende generalforsamlingen er der spisning kl. 19.30.