RIGSPOLITIETS IDRÆTSFORENING          

Vision

Formålsparagraf
Foreningens formål er at virke for idrættens fremme og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i foreningen at udbrede kendskabet til idræt, motion og sundhedsfremmende tiltag og foranstaltninger. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes
lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.