Generalforsamling

Hvornår:
5. november 2021 heldags Europe/Copenhagen Tidszone
2021-11-05T00:00:00+01:00
2021-11-06T00:00:00+01:00
Hvor:
Farum
3520 Farum
Danmark
Kontakt:
Jørgen Guldborg
+45 2010 3964

INDKALDELSE til generalforsamling i:

Rigspolitiets Idrætsforening
Fredag den 5. november 2021
Farum

Kl. 18.00-19.30

Efterfølgende spisning og god mad fra ’Lillians Fantastiske Køkken’.

DAGSORDEN for den ordinære generalforsamling:

01. Valg af dirigent og referent
02. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
03. Forelæggelse af årsrapport og revideret regnskab til godkendelse
04. Forelæggelse af budgetforslag for det kommende år til godkendelse
05. Behandling af indkomne forslag
06. Fastsættelse af kontingent
07. Valg af formand i ulige år
08. Valg af næstformand i lige år
09. Valg af kasserer i lige år
10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
11. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
12. Valg af bilagskontrollanter og bilagskontrollantsuppleant
13. Eventuelt

Bemærk at vi afholder generalforsamling vedrørende 2019 og 2020

/Jørgen Guldborg
Rigspolitiets Idrætsforening
Formand